Navigatie overslaan
21 mei 2024

Ken­nis­sessie ver­duur­zaming woningen en de cruciale rol van waterstof in de ener­gie­transitie

Orientatie waterstoftechnologie 2

Op dinsdag 18 juni organiseren we een kennissessie in de Energiehub050 op het Suikerterrein. Sprekers Andries Idzerda van Vaillant en Martin van Agteren van de Gasunie delen hun kennis over de verduurzaming van woningen en de cruciale rol van waterstof in de energietransitie.

Bij Vaillant staat comfortabel wonen met zicht op een groene toekomst voorop. Andries vertelt over de mogelijkheden voor de verduurzaming van bestaande woningen, geeft inzicht in wet en regelgeving m.b.t. warmtepompen en laat ons een aantal voorbeelden zien van verduurzaming van woningen.

Als voortrekker in de energiesector is Gasunie toegewijd aan het verkennen van innovatieve oplossingen en het stimuleren van de overgang naar duurzame energiebronnen. Waterstof speelt een cruciale rol in deze energietransitie. Martin vertelt hoe Gasunie het ontwikkelen van de waterstofketen samen met andere partijen oppakt. Hij neemt je onder andere mee in:

  • De mogelijkheden voor het ontwikkelen van opslagfaciliteiten voor waterstof.
  • Het veilig en efficiënt transporteren door het ombouwen van een bestaand netwerk van pijpleidingen én innovatieve transportoplossingen.
  • Het verkennen van de kansen en uitdagingen van het benutten van offshore bronnen voor waterstofproductie.
  • De strategieën voor het importeren van waterstof en versterken van internationale samenwerkingen.

We sluiten deze inspirerende middag af met een hapje en drankje.

Praktische informatie

Locatie: Energiehub050, Suikerlaan 17, Groningen

Datum: Dinsdag 18 juni 2024

Inschrijven: Dat kan hier.

Toegangsprijs: Gratis toegang

Het programma

14.45 uur – Inloop en ontvangst

15.00 uur – Andries Idzerda van Vaillant vertelt over de mogelijkheden van verduurzaming van woningen

15.45 uur – Martin van Agteren van de Gasunie vertelt hoe het ontwikkelen van de waterstofketen samen met andere partijen oppakt

16.30 uur – Afsluiting met een hapje en drankje

17.00 uur – Einde