Navigatie overslaan
19 maart 2024

Nieuwe sub­si­die­mo­ge­lijkheden voor een Leven Lang Ont­wikkelen

Subsidies

Wil je investeren in de groei en ontwikkeling van jouw personeel? Ontdek de nieuwste aanvraagtijdvakken voor drie subsidies gericht op leven lang ontwikkelen.

1. MDIEU voor Bedrijven

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) biedt bedrijven de kans te investeren in gezond en productief werken tot aan de pensioenleeftijd.
  • Beschikbaar budget: € 100 miljoen
  • Minimale Subsidie: € 75.000,-
  • Aanvraagperiodes: 2 april - 26 april 2024 en 2 september - 27 september 2024

Doel

De subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor Bedrijven, beschikbaar tot en met 2025, heeft als doel werknemers gezond, veilig en vitaal te laten werken tot aan hun pensioen. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende levensduur en langere loopbanen van Nederlanders.

De subsidie is gericht op activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Dit kan variëren van het ontwikkelen van nieuwe methoden en werkwijzen tot het organiseren van trainingen of het uitvoeren van onderzoek. Ook activiteiten die werknemers meer controle geven over hun loopbaan of ondersteunen bij een leven lang leren komen in aanmerking.

Met een royaal budget van € 100 miljoen en een minimale aanvraag van € 75.000,-, ondersteunt deze regeling duurzame groei. Vind hier meer informatie.

2. Expeditie-regeling voor Samenwerkingsverbanden tussen Praktijk en Onderzoek

Met de Expeditie-regeling wil de overheid bestaande kennis over duurzame inzetbaarheid en levenslang ontwikkelen bevorderen, zodat het breder toepasbaar wordt.

  • Budget 2024: € 18,5 miljoen
  • Aanvraagperiode: 27 mei - 21 juni 2024

Doel

Met de Expeditie-regeling beoogt de overheid de doorontwikkeling van bestaande kennis op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het doel is deze kennis beter toepasbaar te maken voor diverse sectoren, bedrijven en organisaties. Voor 2024 is er een budget van € 18,5 miljoen beschikbaar. Alle details lees je hier.

3. SLIM voor Samenwerkingsverbanden van MKB-Bedrijven en Grootbedrijven in Seizoensectoren

De Subsidieregeling Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM) ondersteunt MKB-bedrijven en grootbedrijven in seizoensectoren, zoals landbouw en horeca, bij het ontwikkelen van hun medewerkers.

  • Budget: € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden, € 1,2 miljoen voor grootbedrijven in seizoensectoren
  • Aanvraagperiode: 3 juni - 31 juli 2024

Doel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft sinds 2020 € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven ter bevordering van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast is er € 1,2 miljoen beschikbaar voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Veranderingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt vereisen een nieuwe kijk op scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun personeel continu laten ontwikkelen, binden de beste krachten aan zich, wat leidt tot meer succesvolle bedrijven. Werknemers die zich voortdurend ontwikkelen, vergroten hun kans op een succesvolle loopbaan met plezierig werk en een goed inkomen. De SLIM-regeling beoogt een leerrijke werkomgeving in het mkb te stimuleren.

De subsidieregeling richt zich op individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie. Sinds maart 2020 kunnen deze partijen subsidie aanvragen voor diverse initiatieven gericht op leren en ontwikkelen.

Mogelijke initiatieven omvatten het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften, het ontwikkelen van loopbaanadviezen, het implementeren van stimulerende methoden voor werknemers, het oprichten van bedrijfsscholen, het instellen van ontwikkelgesprekken en het bieden van praktijkleerplaatsen voor mbo-opleidingen in de derde leerweg.

In totaal is er € 17,5 miljoen beschikbaar voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven in seizoensectoren. Bekijk hier alle details.

Meer weten over de SLIM regeling?

Op 25 april 2024 om 15:30 uur organiseren het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Katapult een webinar om inzicht te geven in de SLIM-regeling. Wil je deelnemen? Schrijf je hier in en ontdek hoe je maximaal kunt profiteren van deze subsidies voor levenslang ontwikkelen.

Meer over financiering en subsidies?

We hebben een aantal andere regelingen voor je op een rijtje gezet, bekijk ze hier.

Wil je meer weten over onze maatwerk- en incompany mogelijkheden? Neem contact op met één van onze relatiemanagers via 088 230 8383 of stuur een e-mail naar contact@dna-next.nl.