Navigatie overslaan

Dis­claimer

Docente legt uit aan man

Wij doen ons uiterste best de juiste informatie weer te geven. Alle informatie op de website van DNA Next is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, (type)fouten en dergelijke.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn eigendom van of in licentie bij DNA Next, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie wordt door DNA Next met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DNA Next verstrekt door middel van deze website louter informatie over scholingsaanbod en haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

DNA Next aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Foutieve url's

Als een url op onze website helaas niet meer klopt, mogelijk omdat een url is gewijzigd, stellen wij het op prijs als je dit doorgeeft via contact@dna-next.nl. Ook andere, in jouw ogen, foutieve zaken mogen worden doorgestuurd.