Navigatie overslaan
Moderna Textielservice

Team­leiders Moderna volgen maat­werk­t­raject Com­mu­nicatie en lei­dinggeven

Ontwikkeling van teamleiders op het gebied van effectief communiceren

Een groep van veertien teamleiders van Moderna Textielservice heeft zich bijgeschoold met de cursus Communicatie en leidinggeven.

Jet van der Wetering, docent bij het Alfa-college, gaf de lessen bij Moderna. “Samen met Moderna is eerst de behoefte opgehaald. Wat zijn de uitdagingen qua communicatie op de werkvloer? Die input heb ik meegenomen in de lessen. Zo hebben we onder andere de onderwerpen feedback geven en ontvangen, leiderschapsstijlen en gesprekstechnieken behandeld."

De verkregen inzichten worden direct toegepast op de werkvloer. Teamleiders Joran en Angela zijn enthousiast. “Het is heel waardevol”, vertelt Joran. “Als startende leidinggevende kan ik nu beter omgaan met mijn collega’s. Ik vond intervisie het leukst, daar heb ik veel aan gehad.”

“Veel wasserijmedewerkers zijn doorgegroeid naar de functie van teamleider en hebben zich dankzij dit maatwerktraject in een paar maanden tijd enorm ontwikkeld op het gebied van effectief communiceren. En het is echt een meerwaarde dat uitdagingen van de werkvloer direct zijn verwerkt in de lessen. Het is een geweldig succes!”

Mariek van Gils HR-manager bij Moderna Textielservice

Docent Jet vult aan: “Een cursus volgen is één ding. Maar met de intervisie momenten duiken we dieper in de materie. In kleine groepjes bespreken we dan wat nodig is om tot de gewenste gedragsverandering te komen. Ook hebben we geoefend met een trainingsacteur.”

Ook Angela heeft nieuwe inzichten gekregen om met bepaalde situaties om te gaan. “Het is echt een aanrader. Zo heb ik bijvoorbeeld geleerd om iemand op een juiste manier aan te spreken wanneer iemand te laat is. En ik heb er veel voor teruggekregen: een collega die wat minder goed in haar vel zit neemt mij in vertrouwen, vertelt wat er speelt en waar ik bij kan helpen. We hebben er allemaal profijt van!”

Dat is precies de reden waarom Mariek van Gils, HR-manager bij Moderna Textielservice, dit traject aan de groep teamleiders aanbood. “Veel wasserijmedewerkers zijn doorgegroeid naar de functie van teamleider en hebben zich dankzij dit maatwerktraject in een paar maanden tijd enorm ontwikkeld op het gebied van effectief communiceren. En het is echt een meerwaarde dat uitdagingen van de werkvloer direct zijn verwerkt in de lessen. Het is een geweldig succes!”

DNA Next biedt bij- en omscholing aan waarbij er naast een aanbod van cursussen en trainingen ook maatwerk mogelijk is.

Teamleiders Angela (links) en Joran (rechts) met docent Jet (midden) bij Moderna Textielservice